Rute Hallindskoven - vores dejlige sommerrute

Info

Arrangør:

Christiansminde Cannonball

Torben Nielsen

mail: ttd@stofanet.dk

tlf. 61374181

 

Ruten

Ruten er en 7 km rundstrækning i og omkring Christiansminde i Svendborg. Ved halvmarathon løbes  3 runder. Ruten består primært af grusstier, asfalterede stier og fortov.

Der vil være krydsning af offentlig befærdet vej. Færdsel på offentlig befærdet vej i henhold til gældende færdselslov og på eget ansvar.

 

Start

Medmindre andet er angivet går starten altid kl 10.00. Kl. 9.45 er der kort info og fælles foto. Bemærk at info, foto og start begynder uanset om alle er mødt, så kom i god tid.

Priser

Prisen er 80 kr. + administrationsgebyr uanset distance

Administrationsgebyret udgør 14 kr,- 

Tilmelding, startlister mv. administreres af my.raceresult.com

Der ydes rabat til medlemmer af Dansk Halvmarathonklub - flere oplysninger: https://danskhalvmarathonklub.dk/ Rabatten gives kun ved tilmeldning forud! Rabatten ydes naturligvis kun til medlemmer - vi tjekker, at der er tale om reelt medlemsskab og ved snyd forbeholder vi os ret til at opkræve differencen eller ekskludere løberen uden refusion af startgebyr.

Prisen inkluderer unik medalje, forplejning og print-selv-diplom.

Tilmeldingsfristen udløber 24 timer før løbets start.

Eftertilmelding er som udgangspunkt ikke muligt.Der kan i særlige tilfælde gøres undtagelser - det dog kun efter aftale via mail eller SMS med os.

 

Forplejning

Der vil være forplejning/depot ved start/mål i Christiansminde. Depotet byder på lidt at drikke samt en goodiebag til alle deltagere. Alt håndteres corona-sikkert!  Man må selvfølgelig gerne medbringe egen forplejning, men depotet påtager sig intet ansvar herfor. Det samme gælder opbevaring af øvrig baggage.

 

Tidsgrænse

3 timer! Herefter begynder nedtagning og rutemærkningen fjernes.

Aldersbegrænsning

For halvmarathon gælder en aldersbegrænsning på 16 år.

Parkering

På P-pladsen ved minigolf-banen - der burde være plads til alle. Derfra er der vel 100 meter til start/mål. For parkering gælder almindelig regler for offentlig parkering.

GPS koordinater til p-pladsen: 55°03'36.1"N 10°38'21.2"E. Adressen er Christiansmindevej 20, 5700 Svendborg.

Herfra går man forbi minigolfbanen og fortsætter hen til de overdækkede borde/bænke.

 

Toilet

Der ver toilet i startområdet - i det såkaldte Kinerserhus! Der er desuden toiletter på ruten - disse findes ved færgehavnen og er åbne året rundt.

 

Løbet

Løbet efterlever regelsættet dikteret af Klub 100 Halvmarathon Danmark. http://klub100halvmarathon.simplesite.com/417834756

Der løbes efter cannonball-princippet, hvor hver enkelt deltager selv er ansvarlig for tidtagning og efter løbet få noteret sin tid. Det betyder at uret ikke må være indstillet til auto-stop og det må ikke stoppes undervejs. Snyder du - snyder du kun dig selv!

Løbet foregår i øvrigt på eget ansvar, ligesom det forventes at man passer godt på hinanden, naturen og anden færdsel på ruten. Der henkastes selvfølgelig ikke affald - der bruges de dertil egnede beholdere på ruten!

 

Øvrigt

Tilmelding er bindende og ved udeblivelse tilbagebetales beløbet ikke. Der må gerne byttes/sælges startnumre - deltagerne er selv ansvarlige for at få navne rettet. Dette foregår via MyRaceresult og ændringer kan foretages indtil et par dage før løbet. 

Ved aflysning refunderes hele det indbetalte beløb - dog fratrukket gebyret. Dette administreres af MyRaceresult og er ude af vore hænder. 

Ved for få tilmeldinger forbeholder vi os retten til at aflyse, såfremt løbet ikke kan overholde reglerne fra Klub 100.

Ved din deltagelse accepterer du samtidig at der optages fotos og at disse efterfølgende bliver offentliggjort på denne side samt facebook-siden.